.

 

P i r a T

Avrupa Yelken Federasyonu - Eurosaf tarafından resmi sınıf olarak tanınmaktadır.

Türkiye'de one-design balonlu bir teknede

en büyük,

Optimist ve Laserdan sonra 3.büyük sınıf

PiraTTürk Haber grubumuza üye olun

 


  TYF- Pirat Sınıfı 2013 Rank Puanı Hesaplaması

 


AMAÇ : Pirat Sınıfı teknelerin, yurt çapında katıldıkları yarışlarda adil bir sistemle puanlandırılmaları, yarışların katılımcı sayıları ve önemlerine göre KATILIM ve AĞIRLIK puanları ile zenginleştirilerek, istenilen zaman periyodunda genel performansların ölçülmesi ve bu sayede yurt çapında katılımın teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

PUAN SİSTEMİ : Pirat Sınıfı Rank sistemi toplamda FAZLA PUAN sistemine göre sonuçlanmaktadır.

KATILIM PUAN HESAPLAMASI : Katılım puanı, rank sistemine dahil olan tüm yarışlarda, yarışa katılan “Dümenci” ismine göre, aşağıdaki formülle hesaplanır:
O yarışın birincisi : n + 1 puan alacaktır n= starter sayısı
Takip Edenler : Birer azalarak devam eder.

Örnek : 10 katılımlı bir yarışta :
1nci gelen tekne : 11 puan alır
2nci gelen tekne : 10 puan
3ncü gelen tekne : 9 puan
4ncü gelen tekne : 8 puan
5nci gelen tekne : 7 puan
6ncı gelen tekne : 6 puan
7nci gelen tekne : 5 puan
8nci gelen tekne : 4 puan
9ncu gelen tekne : 3 puan
10ncu gelen tekne : 2 puan
DNS-DNF-DSQ-BFD: 1 puan alır.
DNC-DNE : 0 puan alır.
Bu şekilde Piratların katıldıkları yarışlarda, katılım ne kadar fazla ise, puanları da o kadar yüksek olur.

AĞIRLIK PUAN HESABI : Rank Sistemine dahil aşağıdaki yarışlar 2 ayrı kategoride ağırlık puanı alır;
a) TYF Türkiye Pirat Şampiyonası: Ağırlık Katsayısı İki (2)
b) TYF Türkiye Pirat Ligi 1.Etap Yarışları: Ağırlık Katsayısı İki (2)
c) TYF Türkiye Pirat Ligi 2.Etap Altınbalta Yarışı: Ağırlık Katsayısı Bir (1)
d) TYF Türkiye Pirat Ligi 3.Etap Yarışları: Ağırlık Katsayısı İki (2)
e) TYF Türkiye Pirat Ligi 4.Etap Yarışları: Ağırlık Katsayısı İki (2)
f) TYF Türkiye Pirat Ligi 5.Etap Yarışları: Ağırlık Katsayısı İki(2)

O yarışta alınan katılım puanı, yarışın ağırlık katsayısı ile çarpılarak o yarışa ait toplam puan hesaplanır. Örnek: 25 tekne katılımlı ve 2 katsayılı Türkiye Şampiyonası Birincisinin bu yarıştan alacağı puan hesabı:
26 x 2 = 52 puan olacaktır.

TOPLAM PUAN HESAPLAMASI : Pirat Sınıfı Rank sistemine dahil her yarışın tamamlanmasından sonra Genel Rank Toplam puanı hesaplanacak ve TYF Pirat Sınıf Komitesi web sitesi www.piratturk.org adresinde yayınlanacaktır.


EŞİTLİKLERİN BOZULMASI: Toplam puanlardaki beraberliklerin bozulmasında, her iki veya daha fazla eş puana sahip teknelerin beraberce yarıştıkları yarışlardaki dereceleri en iyiden kötüye doğru sıralanacak, eşitlik bozulmazsa beraberce yarıştıkları son yarışta öndekinin lehine bozulacak, hala bozulmadığında aynı derece paylaşılacaktır.

Türkiye Yelken Federasyonu
Pirat Sınıf Komitesi
27 Aralık 2012