.

 

P i r a T

Avrupa Yelken Federasyonu - Eurosaf tarafından resmi sınıf olarak tanınmaktadır.

Türkiye'de one-design balonlu bir teknede

en büyük,

Optimist ve Laserdan sonra 3.büyük sınıf

PiraTTürk Haber grubumuza üye olun

 

            

Pirat Sınıf Kuralları (Pirat Rule Book)

 

01 . 05 . 1976’dan beri geçerlidir. ((Son Güncelleme Tarihi 02.03.2013))
 


1) GENEL

1 . 1 Pirat KARL MARTENS tarafından tasarlanmış iki kişilik,tek tip sürme salmalı teknedir.(One design centerboard boat)

1 . 2 Bu sınıf kurallarının amacı,sınıfa dahil tüm teknelerin hızını ve yelken niteliklerini etkileyen tüm faktörleri mümkün mertebe eşit kılmaktadır. Bu manada,sınıf kurallarına göre açıkça izin verilmeyen her şey yasak demektir.

1 . 3 İstenmeyen konstruksiyonları,planlardaki sapmaları,sınıf belirlemeleri,engellemek için planlar daki değişiklikler yada sınıf belirlemeler sınıfın tektipliliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından üstlenilebilir. Sınıf kurallarında bir değişiklik ancak sınıf birliğinin yıllık ana toplantısında 2 / 3 çoğunlukla alınacak bir kararla mümkün olabilir
.


1 . 4 Kuralların dışına taşan teknik düzeltmeleri denemek amacıyla TYF Pirat Sınıf Komitesi tek tek teknelerin
(en fazla 3) yarışmalara katılmasıyla ilgili düzenlemeler yapabilir. Bu tekneler Ulusal ve Uluslararası yarışlara katılamaz. Yeteri kadar denendikten sonra bu düzeltmelere yarışlarda resmi olarak izin verilebilir.

 

1 . 5 Tüm tekneler resmi dökümanlara göre inşa edilmelidir.(Sınıf kuralları,çizimler,ölçü sertifikası) eğer resmi dökümanlar arasında çelişkiler varsa bu durum TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından açıklığa kavuşturulur.

 

1 . 6 Sınıfın idaresi uluslar arası sınıf birliği IPA (Uluslararası Pirat Birliği) ile işbirliği halinde TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından üstlenilmiştir.

 

1.7 TYF ve TYF Pirat Sınıf Komitesi bu hükümlerden ve bunlardan çıkarılabilecek her türlü haklardan dolayı herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmezler.

 

1.8 Bu hükümler 01.05.1976 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihten önce imal edilmiş olup bu hükümlere uygun olmayan tekne gövdelerine, imalatları sırasında yürürlükte olan hükümlere uyulmuş olması şartıyla ölçüm belgesi verilebilir.

 

 

2) HARÇLAR.

2 . 1 Ölçü ve kayıt harçlarının miktarları Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından belirlenir ve bu belirleme yürürlükteki harç düzenlemelerine göre yapılır.

 

2.  2 Lisans harçları TYF Pirat Sınıf Komitesi’ne ödenmelidir.3) İMALATÇI / İNŞA LİSANSLARI.

3 . 1 Pirat sınıfı tekneler sadece TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından onay verilmiş üreticiler tarafından inşa edilebilir. Lisanssız özel inşaya ancak kendi ihtiyacı için yılda en fazla bir adet inşa etmek şartıyla izin verilir.

3 . 2 İnşa lisansları,TYF Pirat Sınıf Komitesi  tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Yabancı imalatçılar için bu belge ilgili Ulusal birlikçe onanmalıdır.

3 . 3 İnşa lisansı harcı imalatçı tarafından,teknenin sonradan ölçülecek yada kaydedilecek olmasına bakılmaksızın,üretilen her tekne için TYF Pirat Sınıf Komitesi ’ne ödenmelidir.

3 . 4 Pirat sınıfı tekneleri yürürlükteki kurallara uygun inşa etmek imalatçının vazifesidir.

3.  5 Üretici, zaman aşımından ileri gelebilecek her türlü itiraz hakkından feragat ederek, imalat sırasında ortaya çıkmış olduğu kesin olan tüm uygunsuzlukları kendi hesabına gidermekle yükümlüdür.


4) KAYIT / ÖLÇÜ SERTİFİKASI.

4 . 1 Sınıf rank yarışlarına ancak geçerli, TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından damgalanmış ve tekne sahibinin ismine düzenlenmiş bir ölçü sertifikasına sahip teknelerin katılmasına izin verilir.

4 . 2 Ölçü sertifikası IPA (Uluslararası Pirat Birliği) ve TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından yetkili kılınmış bir ölçücünün ölçü formunu düzenlemesiyle ortaya çıkar. Boş ölçü formları TYF Pirat Sınıf Komitesi ölçü komitesinden temin edilir.

4 . 3 Ölçü sertifikasıyla beraber tekne sahibine bir ölçü plakası verilir. Bu plaka teknenin kıç aynasına tutturulur.
4 . 4 Ölçü sertifikası şu durumlarda geçersiz olur.
            a) Teknenin değiştirilmesi veya satılması sonucu,
            b) Tekne,yelken,arma veya donanımda yapılan değişiklikler sonucu.

 

4 . 5 Kural 4’dü başka ulusal birlikler kendi istekleri yönünde yeniden düzenleyebilir.


5) ÖLÇME.

5 . 1 Ölçme işini sadece Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve TYF Pirat Sınıf Komitesi tarafından yetkili kılınmış bir ölçücü yapabilir.

5 . 2 Hiçbir ölçücü kendine ait,kendi inşa ettiği yada üretimine katıldığı,ortağı olduğu bir tekne,yelken yada armayı ölçemez.

5 . 3 Ölçme,resmi TYF Pirat Sınıf Komitesi şablonları kullanılarak gerçekleşmelidir.

5 . 4 Sınıf kuralları ile çelişmediği sürece ISAF’ın ölçü kuralları geçerlidir.
5 . 5 İlk ölçmeden sonra tekne sahibi kurallara uygunluğun korunmasından sorumludur.
6) KİMLİK İŞARETİ.

6 . 1 Ayırt edici numara okunur biçimde büyük rakamlarla omurgaya yada salma kasasının arka sındaki çifte tabana kazınmalı,yakılmalı yada plastik teknelerde sabitlenmiş bir metal plakaya zımbalanmalıdır. Yelkendeki numara ile gövdedeki numara aynı olmalıdır.

 

6 . 2 Sınıf işareti,Ulusal harf dizisi ve ayırt edici numara öyle guruplanmalıdır ki,gurup merkezi yelkenin yarı yüksekliğinden yukarı olmalı,yelken rengine karşıt bir renkte olmalı,ana yelkenin iki tarafında farklı yüksekliklere yerleştirilmeli,hatta sancak tarafındaki gurup iskele tarafındakinden daha yukarıda olmalı. Spinekırın yaklaşık yarı yüksekliğine her iki tarafa ayırt edici numara yerleştirilmelidir.(Uluslararası yarışlarda Ulusal harf dizisi de eklenmelidir).

6 . 3 Sınıf işareti kırmızı bir korsan baltasıdır. İşaret yelkenin her iki tarafına eşit boyutlarda yerleştirilmelidir. Avrupa şampiyonları altın rengi,ülke birincileri gümüş rengi sınıf işareti takabilir. Bu değişiklikler sadece bu ünvanı taşıyan dümenciler için geçerlidir.


6.  4 Yelken ölçüm tarihi 01.04.2000'den itibaren ulusal harfler en son ISAF Yelken Yarış Kuralları’na uygun olarak kullanılmalıdır.

 


7) İNŞA YÖNTEMİ.

7 . 1 Bir tekne plana tam uyumlu olarak ve bu yazılı kurallara göre yapılmalıdır. Kabul edilen farklılıklar ve uygulanması serbest bırakılmış şeyler

özellikle belirtilmiştir.

 

7 . 2 Yapı malzemesi olarak: Ahşap,su kontraplağı,cam elyafı takviyeli polyester ve sandviç kullanılabilir. Kevlar ve karbon elyaf yasaktır.
 

7 . 3 Aşağıdaki hususlar ahşap ve kontraplaktan mamul yapı malzemeleri için emredicidir.
    7. 3 . 1 Bütün kalınlıklar,çaplar ve parça sayıları minimum ölçülerdir. Bütün uzaklıklar ve aralıklar maksimum ölçülerdir.
    7. 3 . 2 Omurga,bodoslama,bodoslama paraçolu,ayna,ıskaça ayağı,postalar,çayn ve küpeşte için 560 kg./ m3 den daha ağır olmak şartıyla her ağaç çeşidi kullanılabilir. Lamine bodoslamada bodoslama ayağına lüzum yoktur.

    7. 3 . 3 Güverte kemereleri için her cins ağaç uygundur. Ölçüler plana göre olmalıdır.
    7. 3 . 4 Dış kaplama ve güverte için minimum kalınlıklar:
                ( I ) 560 kg / m3 altındaki ağaç çeşidi 10 mm ..
                ( II) 560 kg / m3 üstündeki ağaç çeşidi 9 mm ..
                ( III ) Kontraplak gövde 8 mm . güverte 6 mm .
                ( IV ) Polyester gövde 4.5 mm . güverte 4 mm .
                ( V ) Sandviç iç ve dış lamine 3.5 mm . Sandviç malzeme 2.5 mm .

Sandviç inşa malzemesi olarak gövde ve güvertenin yapımında yalnızca cam elyaf,polyester, katı sünger ( en az 80 kg / m3 ) ve balsa         kullanılabilir. Malzeme kalınlığı bütün gövde ve güverte boyunca aynı olmalıdır. Ancak bu kalınlık küpeşte ve kıç ayna köşeleri boyunca,bodoslamada ve çayn boyunca iki taraflı olarak 60 mm. genişliğindeki alanda daha kalın olabilir. Gövde ve güverte yapımında çeşitli malzemeler kullanılarak çeşitli cam elyafı kalınlıkları ve doyurma teknikleri kullanarak ağırlığı gövde ortasında konsantre etmeye çalışmak yasaktır. Şüphe halinde ölçücü çeşitli yerlere delik (en çok 10 adet) açarak kontrol yapabilir.


    7. 3 . 5 Salma kasası minumum kalınlıkları :
                ( I ) Kenar kaplaması Ağaç çeşidi 560 kg / m3 üzeri 22 mm.
                ( II ) Kontraplak 16 mm .

    7. 3 . 6 Farşlar :Ağaç 12 mm . Kontraplak 8 mm .

7. 4 11ci maddede tespit edilmiş olan tekne ağırlığı ve ağırlık dengesi noktası tekne eğer,ahşap malzeme ile imal edilmiş ise,doğrudan doğruya kendiliğinden gerçekleşir. Kontraplak ve fiberglas uygulamasında da,imalatın bu maddedeki şartlara uyacak şekilde yapılması ve bütün teknelerin yarışlarda eşit özellikte olması sağlanmalıdır.


7. 5 Tüm teknelerin formu ve yapı tarzı açısından özdeş olmasının güvence altına alınması için en büyük gayret sarf edilmelidir. Hiçbir parçanın ölçüsü tölerans sınırları dışına taşmamalıdır. Takviyeler alışılmışın üstünde ağırlıkta olmamalıdır.Alışılmışın dışında takviyeler kullanarak ağırlığı ortada yoğunlaştırmak yada aşağıya kaydırmak yasaktır. Şüphe durumunda TYF Pirat Sınıf Komitesine  danışılmalıdır.

7. 6 Postaların satıhları düz olmalıdır. Yalnızca 10’cu postada düz en çok 2mm ye kadar bir sapmaya izin verilir.
 

7. 7 Yan güvertelerin ve farş tahtalarının alt tarafı yüzdürücü olarak kullanılabilir.

7. 8 Farş çıtası : lastik,polyester,ağaç kullanılabilir.

7. 9 Yumru en çok 8mm yarı çapında yuvarlatılabilir.

7. 10 Postasız kontraplak imalat için plan No.2a daki şartlar geçerlidir.

7. 11 Dalgakıran bulunmalıdır. Ortadaki yüksekliği en az 50mm olmalı,güverte üzerindeki her bacağının boyu en az 700mm olmalıdır.
 

7. 12 Yerde/yüzeyde 120cm² ye kadar iki tane kilitlenebilir-açılabilir kapağa izin verilir. Açıklık ve öne çıkan kapaklar gövde diş kenarından en az 10mm uzakta olmalıdır. Kapaklar aşağı doğru açılmak zorunda değildir.8) GÖVDENİN ÖLÇÜLMESİ.

8 . 1 Gövde:

    8 . 1 . 1 Ölçme işlemine başlamadan önce teknenin enlemesine ve boylamasına tam yatay durumda olması kontrol edilir.
    8 . 1 . 2 Ölçümün basis olarak alınacağı satıh “0” ,omurganın alt yakasına dikey ve aynanın arka arka yakasından dik açılı satıhtır.
                ( I ) Ölçülmesi ön görülen,aşağıda 8.1. 5.de belirtilen postalardan listedeki ölçüler kontrol edilir. Bütün bu ölçüler dış kaplamanın dış      kenarından yapılır.
                ( II ) Basis hattı,H 0 (aynadaki omurga alt kenarı) ve H 10 (10 cu postadaki omurga alt kenarı ) ölçüleri arasındaki hattır.

    8 . 1 . 3 Tekne gövdesinin tam uzunluğu : LA 5000 mm +­ - 15 mm.
                  ( I ) Ölçüye dahil edilmeyen bodoslama yumrusu için 10 mm kalınlığa izin verilir.
                  ( II ) Polyester teknelerdeki yapıştırma köşeleri dikkate alınmaz ..

    8 . 1 . 4 En büyük genişlik dış kaplamanın dış kenarları arasında : BMAX 1610 mm . + - 20 mm ..
                ( I ) Yumru kalınlığı en çok 12 mm ..
                ( II ) Yumru genişliği yapıştırma köşeleri de dahil en çok 30 mm . dir.

    8 . 1 . 5 Posta ölçüleri : 0 dan posta aralıkları
        Omurgadan Basis “H”

        Omurga Genişliği “K 1 “

        Omurga yuvarlatma“ K 2 “
        Küpeşte basis “ HD “
        Çene basis“ HK”
        Çene genişliği“ BK “
        Güverte genişliği“ B “
 


    8 . 1 . 6 Bodoslama şekli şablon ile kontrol edilir. Şablonun alt köşesi 10cu postaya dayanır. Bodoslama ile şablon arasındaki farklılık en çok 20 mm. olabilir.

    8 . 1 . 7 Salma saplaması / salma yarığı :
                ( I ) Saplama ortası ile 6cı postanın arası : LSB 370 mm . + - 10 mm.
                ( II ) Saplama ortası ile basis arası : HSB 125 mm . + - 10 mm.
                ( III ) Salma kasası yarığı genişliği : BSK max . 15 mm.
   ( iki başta 10 mm . ortada 15 mm . )

8 . 2 Güverte ve kokpit:  
    8 . 2 . 1 Arka güverte uzunluğu LDA 860 mm . + - 20 mm ..
    8 . 2 . 2 “ 0 “ ile çarmık ayağı ( mapası ) arası LW 3100 mm . + - 20 mm .Çarmık ayağı ile küpeşte arası en çok 35 mm ..
    8 . 2 . 3 “ 0 “ ile direk yuvasının ön yakası LM 3440 mm . + - 10 mm .
    8 . 2 . 4 “ 0 “ ile ıstralya ayağı mapası / güverte LVS 4740 mm . + - 5 mm .
    8 . 2 . 5 “ 0 “ ile ön güverte arka yakası LDV 3350 mm .. + - 20 mm.
    8 . 2 . 6 Yan güverte genişlikleri:
                ( I ) 3cü postada BD3 220 mm . + 25 mm . / - 10 mm .
                ( II ) 6cı postada BD6 250 mm . + 25 mm . / - 10 mm .
                ( III ) Yan güvertenin LDV deki genişliği  BDV 300 mm . + 25 mm . / - 10 mm .
                ( IV ) Yan güvertenin tekne içine bakan kenarı küpeşte hizasından 30 mm .. aşağıya sarkabilir. Monte edilecek yüzdürücüler yan güverte   hizasından dışarı taşmamalıdır. Ancak en çok 30 mm yuvarlaklaşmaya izin verilir. (Bak şekil 1: Gövde ölçü planı ) .
                ( V ) Yan güvertenin üst düzeyi,kokpit iç kenarından 80 mm . uzaklığa kadar düz olmalıdır. Bu noktadan sonraki 80 mm . lik kısmın yapılışı serbesttir.
                ( VI ) Ön güvertenin arka yakasında kemere bombesi en çok 60 mm .. olabilir.
                ( VII ) Güverte üzerinde düzensiz çukurluklara izin verilmez.Ancak mandarlar için delik açılabilir. Yüzdürücü tanklara delik açılmaz.

8 . 2 . 7 Zemin:
                ( I ) Farş uzunluğu LF en az 2500 mm .
                ( II ) Farş genişliği + kenar pervazı kokpit ön kenarında BFV en az 610 mm ..
                ( III ) Aynı şey salma kasası arka kenarında BFM en az 1080 mm .
                ( IV ) Aynı şey kokpit arka kenarında BFA en az 800 mm . S 5
                ( V ) Farş yüksekliği 3cü postada küpeşte altında HF 3 305 mm . + - 40 mm .
                ( VI ) 6 cı postada HF6 355 mm . + - 40 mm .
                ( VII ) Kokpit ön kenarında HFV 355 mm . + - 40 mm .

8 . 2 . 8 Salma kasası: Salma kasasının omurga alt kenarından yüksekliği,kasanın üst tahtasıda dahil olmak üzere 6 . postada en az 500 mm. olmalıdır. Daraltma dudakları yasaktır. Salma kasasının yanakları,salma saplamasının bulunduğu kesimde150x100 mm.ebadındaki demirin yoğunluğundan daha ağır olmayan malzeme ile yapılmalıdır.Her iki plakanın ağırlığı en çok 750gr dır.

8 . 3 Yüzdürücüler: Yüzdürücüler yan güvertenin altı ile ön ve arka güvertenin altında olmak üzere,ahşap teknede (en az 250 lt),polyester teknede (en az 400 lt), polyester gövde ve ahşap güverteli teknede (en az 350 lt) sandviç teknede (en az 300 lt) olmak üzere mecburidir.Yüzdürücüler öyle inşa edilmelidir ki, tekne tamamen su doldurulmuş halde hemen hemen suda yatay duruma yakın yüzmelidir. Yüzdürücüler kapalı hücreli sünger veya içine hava doldurulmuş yüzdürücü bedenlerden olmak üzere,yeterli büyüklükte olmalıdır.9) SALMA. S 6

9 . 1 Salma, 5 mm . kalınlığında gemi inşa çeliği veya alaşımlı çelikten yapılır. Polyester kaplama veya boyama suretiyle yapılan işlemden sonra kalınlık en çok 6 mm . olabilir. Salma 8.1.7 de gösterilen mevkiye sabit olarak takılmış olan bir saplama tarafından hareket edebilecek şekilde olmalıdır. Salma saplamasının çapı 12 mm. +-2 mm. ebadında olarak salma kasası yanaklarına geçirilir.

9 . 2 Salmanın formu ölçü planına göre yapılır;

9.  3 Durdurucu saplama: ø min 10mm “VK” kılıç ve saplama iç kenarı arası mesafe: 212mm – 5mm “UK” kılıç boynu ve “UK” saplama arası mesafe: max 25mm min 15mm  (Bu ölçü 01.04.2003 tarihinden sonra yapılan yeni ölçümler için geçerlidir.)
 
10) DÜMEN.


10. 1 Malzeme olarak ahşap ve polyester (en çok 20 mm.),çelik(4 mm.) alüminyum (6 mm.) kullanılabilir. Çelik veya alüminyum malzeme ile sabit,hareketli dümen palası tercih edilebilir.

10. 2 Dümen palası ile kafasının formu ölçü planına uygun olmalıdır.

10. 3 Dümen palasının ön köşesi,omurga alt kenarının uzantısının +- 5 mm. üstünde veya altında olmalıdır.

10. 4 Dümen kafası ile ayna arasındaki açıklık en çok 45 mm. olabilir.Bu açıklık,dümen palasının üst ve alt köşelerinden herhangi birinde en çok 2 mm. fark gösterebilir.

10. 5 Dümen aksesuarı,yekenin formu ve uzunluğu serbesttir.Bununla beraber,yeke doğrudan doğruya dümen kafasına geçmiş olacaktır.

10. 6 Dümenin komple ağırlığı,üzerindeki aksesuar,yeke ve yeke uzatması da dahil olmak üzere en az 4 kg. olmalıdır.

10. 7 Her çeşit ağırlık yoğunlaştırması yasaktır.
 11) AĞIRLIK.

11. 1 Tekne gövdesi kuru durumda direk,bumba,gönder,hariç dümen ve yeke hariç,sabit ve hareketli donanım hariç,farş tahtaları ve 8. 3 de belirtilen yüzdürücüler dahil olmak üzere 170 kg.dan az olamaz. Ağırlık eşitlemek amacıyla en çok 10 kg. ağırlık ilave edilebilir. Yani,gövdeeşitleme ağırlığı hariç 160 kg.dan daha hafif olamaz. O tekneye ilave ağırlık konup yapıştırı- S 7 lamaz..

11. 2 Eşitleme ağırlıkları metal olmalı ve bunlar 1/ 2 ye veya 1/ 4 e bölünmüş olarak güverte altında olmak üzere kokpitin ön ve arkasına,ölçücünün mutabakatıyla tesbit edilerek markalanmalıdır. Eşitleme ağırlıklarının adedi ve ağırlıkları ölçü belgesine not edilmelidir.

11. 3 11.1 de tarif edilen tekne gövdesi (11.2 de bahsi geçen ağırlık eşitleme ağırlıkları da dahil olmak üzere) aşağıdaki kurallara uymalıdır :
Bir bordası üzerine yan olarak dikilen tekne,kendini dengelemelidirBu durumda yukarıda kalan gövde su altı yarısının üst köşesinden gövdeye dokunacak şekilde dikey olarak indirilen bir şakülün zeminde ulaşacağı nokta,teknenin zemine dokunduğunoktadan 460mm. daha uzak olamaz. İlave olarak gerekli denge düzeltme ağırlıkları yan gövdelere iki taraflı olarak,denge sağlanacak şekilde konur.Bu ağırlıklar da fark edilmeden kaldırılamayacak şekilde işaretlenir.12) DİREK.

12 . 1 Malzeme : Ahşap veya hafif metal. ( Alüminyum )
 

12 . 2 Ekseni etrafında dönen veya kendiliğinden bükük direkler yasaktır.
 

12 . 3 10 mm. genişliğinde ve rengi ayırt edilen ölçü bantları direğe aşağıdaki şekilde işaretlenir :
                ( I ) Üst kenar ölçü bandı I güverte üst kenarından yüksekliği MI 270 mm. +- 50 mm.
                ( II ) Alt kenar ölçü bandı II nin üst kenar ölçü bandı I den yüksekliği en çok MII 5515 mm.

12 . 4 Istralya ve çarmıkların direk dışı ile kesiştiği noktasının güverte dış yüzünden uzaklığı MVS en çok 4310 mm .

12 . 5 Spinnaker mandarı makarasının güverteden yüksekliği MSP en çok 4440 mm.

12 . 6 Spinnaker makarasının direk ön yakasından uzaklığı en çok 100 mm.

12 . 7 Direk profilinin dıştan dışa ölçüsü en az 70x55 mm.
                ( I ) Hafif metal uygulamada profil (en az 55x55 mm.) olarak ıskaça ayağından,güverte üstünden en çok 620mm.ye kadar olmalıdır.Bu kısımda yelken oluğu ve diğer aksesuara izin verilir. Bu yükseklikten sonra güverte üstünden 4400mm.ye kadar direk 70x55mm profil ebadında incelmeden devam eder.Ancak bu noktadan itibaren tedricen inceltilebilir.
                ( II ) Direğin yukarı ölçü bandından çapı en az 15 mm. daha küçük olamaz.

12 . 8 Hareketli ıskaçaya izin verilmez. Direk ancak ıskaça yuvası kamaları ile sabit hale getirilir. Güverte hizasında olmak üzere direği emniyete almak için bir mandar kullanılabilir.
 

12 . 9 Direğin ağırlığı en az 3 kg. olmalıdır. Direği tartmak için ıstralya ve çarmıklar direğe paralel olarak bağlanır,mandarlar yelken basılmış duruma getirilir. Bundan sonra direk yatay durumda MI bandının olduğu noktada bir dayak üzerine konarak MII noktasından ağırlık ölçümü yapılır.


13) BUMBA.

13 . 1 Malzeme : Ahşap veya hafif metal. (Alüminyum )
13 . 2 Kendiliğinden bükük bunba yasaktır.
13 . 3 10 mm. genişliğindeki ölçü bandının iç kenarının direğin arka yakasına uzaklığı en çok 2680 mm. olmalıdır. (MIII en çok 2680 mm.)
13 . 4 Bunba ve sabit aksesuarı 100 mm. lik bir alanda kaydırılabilir olmalıdır.
13 . 5 Direğin arka yakası ile bunba ayağının hareket noktası arasındaki açıklık 35mm,fazla olmaz.


14) SPİNNAKER GÖNDERİ.

14 . 1 Malzeme : Ahşap veya hafif metal. (Aleminyum)
14 . 2 Uzunluk aksesuarlar arası SPL en çok 1600 mm.
14 . 3 Spinnaker gönderinin direğe tespit noktası serbesttir.
14 . 4 Spinnaker gönderinin tespit aksesuarı yüksekliği direk ön yakasından en çok 30 mm. dir.


15) SABİT VE HAREKETLİ DONANIM. S 8

15 . 1 Istralya ve çarmıklar için minumum 2.5 mm. paslanmaz çelik tel kullanılır. Yalnızca bir ıstralya ve iki çarmık teline izin verilir.
 

15 . 2 Basit şekilli düz bir gurcataya izin verilir. ( en çok 40 mm. )
 

15 . 3 Istralya ve flok mandarı için direğe uygun aksesuar monte edilebilir,ancak ıstralya ve çarmıkların dolayısiyle onların uzatmalarının tesbit noktaları öngörülen yükseklikte olmalıdır. Yarış esnasında ıstralya, floğun ön yakasının önünde olacaktır . Istralya direğe ve güverteye sabit olarak bağlı olmalıdır.Yarış esnasında ıstralya ayarını değiştirmek yasaktır. Istralya,flok indirildiğinde veya sert rüzgar sebebiyle flok mandarının veya flok ön kilidinin kopması halinde direği tutmalıdır.

15 . 4 Güverte içinden geçirilecek flok gericisi serbesttir.

15 . 5 Ana yelken ıskota sistemi serbesttir. Iskota arabasına izin verilir. Ana yelken ıskotası kokpit içinde bulunmalıdır.

15 . 6 Ana yelken mandarı ile spinnaker mandarı serbesttir.Flok mandarı,flok başı ile toka edildiği noktaya kadar çelik tel ve ondan sonraki kısmı halat olmalıdır. Ana yelken ve flok mandarı yalnızca kancalı raya takılabilir veya kurtağzına bağlanır. Gerdirme tertibatı bu mandarlar için yasaktır.

15 . 7 Salma palangası ve spinnaker mandarı düzenleri serbesttir.

15 . 8 Trapez veya trapeze benzeyen diğer dışarı asılma tertibatları yasaktır.

15 . 9 Spinnaker ıskotası için barberholere izin verilir.

 

15.10 Flok mandarı gerginliğini ayarlamak için palanga sistemine izin verilir.16) AKSESUARLAR.

16 . 1 İzin verilen aksesuarların tip ve şekilleri serbesttir.

16 . 2 Dümenin düşmeyi engelliyen emniyet tertibatı mecburidir.

16 . 3 Klapeli çarmık gericisi,flok sarma tertibatı ve iskaça ayağı hareket tertibatı yasaktır.

16 . 4 Flok mapaları güvertede olmalıdır. Flok ıskotasının kokpite alınması ve barberholer yasaktır.Mapalar küpeşte hizasından 100 mm. daha yüksek olamaz.

16 . 5 Baskı yüklenici mekanik veya hidrolik palanga sistemleri yasaktır.

 

16.  6 Ana yelken makarasının yükseltilmesine izin verilir, uygulaması ve malzemesi serbest bırakılmıştır.


17) YELKEN.

( Bak. Ölçü Planı II ve III )

17 . 1 Yelken yarışlarında yalnızca Milli otoritenin resmi ölçücüsü tarafından damgalanmış yelken kullanılabilir.
    17 . 1 . 1 Ölçülecek yelken kuru olmalıdır. Yelken iyice gerilmeli ve hatta kırışıklık olmamalı.
    17 . 1 . 2 Yelken tabii veya sentetik malzemeden yapılmalı,sentetik kumaşta 125 gr.m2,tabii kumaşta (pamuk,keten) 150 gr. m2 nin altında olmamalıdır. Yelken dokunmuş kumaştan yapılmış olmalıdır. Dokunmuş kumaş,ihtiva ettiği elyafın birbirinden ayrılabilir olması demektir. Yelkende karbon elyafı kullanmak yasaktır.
 

17 . 2 Ana yelken:
    17 . 2 . 1 Yelken yalnızca ölçü bandları içinde basılabilir. Arka yaka ve orsa yakası gerili iken bumbanın üst tarafı,  direğe dik açı yaptığı durumda,  ölçü bandı I in  üstkenarının altında kalamaz.

    17 . 2 . 2 Ana yelken arka yakası uzunluğu AL en çok 5380 mm.
    17 . 2 . 3

                ( I ) Ana yelkenin arka yaka (güngörmez yakası) ortasının ön yakaya (orsa yakasına)en yakın yerdeki genişliği : 1/ 2 W en çok 1675mm

                ( II ) Ana yelkenin arka yaka (gügörmez yakası) 1/ 4 nün ön yakaya (orsa yakasına) en yakın yerdeki genişliği : 1/ 4 W en çok 970 mm
                ( III ) Yelken genişiliği, orsa yaka lastiği dahil olmak üzere, yelkenin baş köşesinden dik aşağı 200mm mesafede bulunan orsa yakası noktası ile yelken baş köşesinden güngörmez yakasına  çapraz 300mm mesafede bulunan nokta arasında en çok 300mm olmalıdır. 


17 . 2 . 4

                ( I ) Arka yaka (güngörmez yakası) düzgün bir kavis çizmelidir. 4 çıta yaklaşık eşit aralıklı 5 kısıma konmalıdır. (toleras +- 50 mm .) dir. Yukarıdaki üç çıta arka yakaya (güngörmez yakası) dik açılı ve en alttaki çıta ise bumbaya hemen hemen paralel olmalıdır.
                ( II ) Yukarıdaki ve aşağıdaki çıtaların uzunluğu en çok 350 mm . dir.
                ( III ) Ortadaki 2 çıtanın uzunluğu en çok 500 mm. ve genişliği en çok 40 mm . dir. S 9
                ( IV ) Çıta cepleri ait oldukları çıtadan en çok 50 mm . daha uzun olabilir .
                ( V ) Kural 17.2.3 ve 17.2.4, 1.4.2010 tarihinden sonra ölçülen yelkenler için, 1.4.2011 tarihinden sonra  tüm yelkenler için geçerlidir.


17 . 2 . 5 Yelken başı ve baş parçasının yelkenin arka yakasından (güngörmez yakasından) ön yakasına (orsa yakasına) dik açılı olarak ölçümü : en çok 130 mm . (Bak . Yelken ÖlçüPlanı) .
    17 ..2 . 6 2 adet saydam pencereye izin verilir : toplam 0.3 m2.
    17 . 2 . 7 Yelkende fermuar ve diğer aksesuar kullanılamaz.
    17 . 2 . 8 Çıta ceplerinin iç uçlarında takviye yapılabilir. Bu takviyeler 150 mm . kare içinde olmalıdır ve kendiliğinden yapışan kumaştan olabilir. Bu kumaşlar,yelkende kullanılandan daha kalın olamaz. Çıta cepleri Max 50 mm olabilir.17 . 3 Flok: S 10
    17 . 3 . 1 Ön yaka (orsa yakası) : VL en çok 4100 mm .
    17 . 3 . 2 Alt yaka (altabaşo yakası) : UL en çok 1520 mm .
    17 . 3 . 3 Arka yaka (güngörmez yakası) : AL en çok 3620 mm .
    17 . 3 . 4 Alt yaka yuvarlağı,ön yaka alt köşesi ile ıskota bağlantı köşesi arasındaki düz hatta göreen çok 170 mm . bombeli olabilir. Ölçü hattı   olarak düz hat geçerlidir.
    17 . 3 . 5 Yelken başı genişliği en çok 30 mm .
    17 . 3 . 6 Ön yakada en az 0. 3 mm . tel bulunmalıdır.
    17 . 3 . 7 Flok’a çıta takmak yasaktır.
    17 . 3 . 8 2 adet saydam pencereye izin verilir : toplam 0. 2 m2 dir.
    17 . 3 . 9 Arka yaka dışbükey olmaz .


 

17 . 4 Spinnaker: S 11
    17 . 4 . 1 Yan yakalar : SL en çok 4180 mm .
    17 . 4 . 2 Orta hat : ML en çok 4550 mm .
    17 . 4 . 3 Alt yaka 1/ 2 si : UL en çok 1300 mm .
    17 . 4 . 4 1/ 2 orta genişlik : 1/ 2 M 1730 mm .
    17 . 4 . 5 Kumaş ağırlığı : en az 30 gr. / m2 .
    17 . 4 . 6 Spinnaker başı ve diğer takviyeler en çok 50 mm . Yelken baş tarafında ve ıskota uçlarında yapılacak kumaş takviyeleri en çok 280 mm. Bunu aşan takviyeler yasaktır.
18) TECHİZAT. S 12

Saat,kronometre ve pusula hariç diğer elektronik cihazlar yarış esnasında yasaktır. Yarışlarda aşağıdaki teçhizat teknede bulunmalıdır.

                - TYF Pirat Sınıf Komitesi veya yarış tertip komitesi gerekli görürse,1 adet demir en az 5 kg.ağırlığında olabilir.
                - 10 m. halat (koltuk ipi) 10 mm .
                - Sporcular denize çıkarken ve yarış sırasında can yeleği giymeye mecburdur .
                - 1 adet su boşaltma kabı veya pompa .
                - 1 adet padıl (bot küreği)
                - Devrilmiş teknede salmanın köşesini en az 100 mm. tekne altının dışında bulunmasını sağlayacak tertibat .

 

 

19) YELKEN YARIŞ HÜKÜMLERİ

Aşağıdaki ISAF Yelken Yarış Kuralları bu sınıf kurallarıyla doğrudan ilişkilidir:
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 54, 65, 66, 68. Sınıf yarışları ISAF Yelken Yarış Kuralları’na göre ve TYF’nin Genel Yarış Talimatı’na göre yürütülür. Bu hükümlerden farklı uygulamalar yalnız TYF Pirat Sınıf Komitesi onayıyla yapılabilir.


20) SINIF KURALLARI/YÖNETMELİĞİ

20.1 Bu sınıf kuralları tüm yarışlar için bağlayıcıdır. Yarış kurulları, bu hükümlerden farklı uygulama yapmaya yetkili değillerdir.
20.2 Teknesinin sınıf kurallarına uygun olmasından tekne sahibi sorumludur.
20.3 Herhangi bir yarış sırasında teknede yalnız 1 Ana Yelken, 1 Flok, 1 Spinnaker (Balon) bulunabilir.


21) ÖLÇÜM YAPILMASI

21.1 Her tekne sahibi yapılan kontrol ölçümlerinde teknesini ölçüm görevlisine açmakla yükümlüdür.
21.2 Kontrol ölçümleri sırasında bu sınıf kurallarına aykırılık tespit edildiğinde yarış kurulu ISAF Yelken Yarış Kuralları uyarınca öngörülen tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca bu olay hakkında TYF Pirat Sınıf Komitesi’ne rapor verilir.


22) MÜRETTEBAT

Mürettebat amatör olan 2 kişiden oluşmalıdır.NOT : SAYIN ALİ RIZA ERGUN VE REŞAT UCA BEYLERİN ÇALIŞMALARI SONUCU PİRAT TEKNESİNE AİT RULE BOOK ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEREK HAZIRLANMIŞTIR. TYF PİRAT SINIF KOMİTESİ KENDİLERİNE MÜTEŞEKKİRDİR .

GÜNCELLEMELER TYF PİRAT SINIF KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

2012 – Taner Papila (Tercüme)

2013 – Burak Cora (Düzenleme)